Adopčné kampane

Zvolenie si najvhodnejšieho typu softvéru a Microsoft licencií pre váš biznis je prvá časť úspechu. Tou druhou je úspešné zavedenie technológií a aplikácií do každodenného používania.

Zjednodušenie práce, zvýšenie efektivity a návratnosť investície

Nákup nového softvéru je začiatok. Aby sa investícia vrátila v podobe jednoduchšej práce, zamestnanci si potrebujú na nový softvér zvyknúť. Potrebujú si uvedomiť, čo nové nástroje dokážu, a začleniť ich do každodenného používania. To, či budú vedieť softvér využiť vo svojej každodennej práci podmieňuje úspech celej investície. Zamestnanci sa musia naučiť, ako nástroje aplikovať na reálnych príkladoch v praxi. Práve na to slúžia adopčné kampane.

Pre firmu adopčné kampane predstavujú záruku, že investícia do softvéru sa vráti v podobe efektívnejšej práce, úspore času, spokojnejších zamestnancov a lepších výsledkov.

Vašu firmu prevedieme digitálnou transformáciou

Pomôžeme vám:

  • Previesť zamestnancov zmenou (change management)
  • Zadefinovať biznis scenáre a príklady efektívneho použitia nového softvéru
  • Vysvetliť používanie nových nástrojov, aby mohli vaši zamestnanci naplno využívať všetky výhody
  • Zaškoliť zamestnancov do nového softvéru, napríklad formou „train the trainer“
  • Zlepšiť spoluprácu v tíme

Ako môže Adopčná kampaň vyzerať v praxi sme ukázali v prípadovej štúdií u nášho klienta v Slovnafte.

Ikonka
Adopčné kampane ikonka