Flexibilní a efektivní řešení pro vytěžování dat v Tatra bance

Na základě aplikace ABBYY FlexiCapture 12.0 Distributed Version jsme klientovi navrhli komplexní řešení digitalizace dat, jejich následující efektivní vytěžování a export do systému pro správu dokumentů (DMS).

Jednoduchá škálovateľnosť zvýšením výkonovej kapacity servera
Jednoduchá škálovatelnost pomocí zvýšení výkonové kapacity serveru
Zálohovanie dát a prevencia ich straty cez Microsoft Cluster
Zálohování dat a prevence jejich ztráty přes Microsoft Cluster
Administrácia celého systému formou vzdialeného prístupu
Správa celého systému formou vzdáleného přístupu
Legendárna presnosť vďaka technológiám od ABBYY
Legendární přesnost díky technologiím od ABBYY
Riešenie kompatibilné s akýmkoľvek DMS/ERP systémom
Řešení kompatibilní s jakýmkoli DMS/ERP systémem

Profil klienta

Moderní univerzální banka s komplexní nabídkou bankovních služeb a řešení v oblasti správy financí pro firemní i individuální klienty. Prostřednictvím své sítě 153 obchodních míst působí ve všech regionech Slovenska a zaměstnává přibližně 3 400 zaměstnanců.

153
obchodních míst
3400
zaměstnanců

Tatra banka, a. s., má vedoucí postavení na slovenském bankovním trhu. Více než 3 400 zaměstnanců na 153 obchodních místech po celém Slovensku každý den zpracovává obrovské množství dokumentů. Povaha bankovních služeb vyžaduje používání papírové formy dokumentů a jejich archivaci v zákonem stanovených lhůtách. Pro potřeby evidence, účtování a manažerského rozhodování je však papírová forma nevyhovující. O mnoho efektivnější je využívání elektronických dokumentů. Proto Tatra banka, a. s., pravidelně zpracovává velké množství složek papírových dokumentů do formy elektronického úložiště. Potřebné údaje se z elektronických dokumentů automaticky vytěží a slouží jako zdroje systému na správu dokumentů (DMS). Původní systém vytěžování dat nebylo možné nastavit podle požadavků Tatra banky. Proto se klient rozhodl pro nové řešení od exe, spol. s r. o., které plnohodnotně jeho uspokojuje potřeby.

Obchodní cíle

Tatra banka, a. s., od nového řešení očekávala zefektivnění informačního systému vytěžování dat a výrazné rozšíření jeho funkcionalit.

Byly definovány tyto požadavky:

 • kvalita a efektivita digitalizace dokumentů a absolutní přesnost vytěžení dat,

 • zachování struktury zpracovaných dokumentů ve složkách,

 • možnost skenovat některé dokumenty barevně,

 • flexibilita šablon na vytěžované dokumenty – nový informační systém musí umožnit modifikaci i přidávání šablon,

 • škálovatelnost, robustnost, možnost jednoduché správy a sledování.

Řešení

Společnost exe, spol. s r.o., navrhla řešení založené na aplikaci pro vytěžování údajů z dokumentů ABBYY FlexiCapture 12.0 Distributed Version. Aplikace mění papírové dokumenty na elektronickou podobu a automaticky z nich vytěžuje požadovaná data. Vytěžené údaje z dokumentů potom exportuje do firemních aplikací (DMS, ERP).

Importování a třídění dat

Primární zpracování dat probíhá na výkonném skenovacím pracovišti. Před procesem skenování se složky dokumentů označí čárovými kódy. Po naskenování probíhá automatická úprava orientace stran, odstraňování zešikmení a případného šumu. Všechny naskenované dokumenty se ukládají ve struktuře složek. Každá z nich vždy obsahuje jeden průvodní list a s ním související dokumenty. Správnost rozdělení dokumentů do jednotlivých složek manuálně ověřuje obsluha skenovacího pracoviště. Ověřené naskenované dokumenty se potom importují do aplikace ABBYY FlexiCapture.

Rozpoznávání dat

Následuje proces rozpoznávání a digitalizace textu. Obrázky naskenovaných dokumentů se v této fázi automaticky zpracují do podoby elektronických dokumentů obsahujících rozeznané a kopírovatelné texty, obrázky, grafy a údaje. Aplikace ABBYY FlexiCapture využívá pokročilé automatické rozpoznávací technologie pro tištěný text (OCR), technologie rozpoznávání textu psaného rukou (ICR) i technologie rozpoznávání širokého spektra zaškrtávacích políček a různých typů čárových kódů.

Vytěžování údajů

Navrhované řešení umožňuje digitalizaci a následující vytěžení v podstatě jakéhokoli dokumentu. Pro potřeby Tatra banky se však vytěžuje vždy jen průvodní list, protože obsahuje údaje o všech dokumentech ve složce. Systém používá více druhů průvodních listů. Ke každému průvodnímu listu se vytvoří šablona, která identifikuje části s vytěžovanými údaji. Novou šablonu může vytvořit nebo změnit přímo administrátor řešení.

Validace a verifikace

Po vytěžení se údaje automaticky ověří podle přednastavených validačních pravidel. Pověřený pracovník potom dodatečně ručně verifikuje správnost vytěžených citlivých a sporných údajů a jejich strukturu. Verifikace probíhá formou zabezpečeného vzdáleného přístupu. Verifikační práva lze přidělit více pracovníkům, a v případě potřeby tak urychlit celý proces. Výsledkem jsou údaje uložené v přehledné formě v úložišti a přiřazené k dokumentům v dané složce.

Export

Vytěžené údaje se mohou exportovat ve formě souborů zaslaných přes rozhraní ODBC nebo přes webovou službu do externích systémů či přímo do prostředí Microsoft SharePoint. Realizované řešení vytěžování údajů je propojené s existujícím systémem řízení dokumentů (DMS). Vytěžené údaje jsou tak okamžitě po zpracování a exportování dostupné v interních systémech Tatra banky.

Správa a sledování

Online administrativní a monitorovací konzole umožňuje sledovat všechny probíhající procesy 24 hodin denně z jakéhokoli místa. Administrátor sleduje a řídí uživatele a výkonnost celého systému. Uživatelům lze přidělovat práva a role, lze zobrazovat stavy dávek, protokoly událostí a generovaná hlášení.

Škálovatelnost a zálohování

Serverově založená architektura umožňuje efektivní zpracování velkých objemů dokumentů. Jádrem systému je škálovatelný zpracovatelský server, který vykonává všechny zdrojově nákladné činnosti, automatizovaně rozděluje úlohy mezi pracovní stanice a vyvažuje zátěž. Aplikace FlexiCapture obsahuje podporu pro klastrové řešení, které zabezpečuje zálohování dat a jejich konzistentní činnost v případě selhání systému.

Hlavní přínosy řešení

 • Jedinečné řešení pro digitalizaci a automatizované vytěžování všech typů dokumentů.

 • Legendární přesnost díky zabudovaným oceněným technologiím rozeznávání a klasifikace od ABBYY a vestavěným validačním pravidlům.

 • Jednoduché vytváření nových šablon na vytěžování dat – dokonce i klient má v případě potřeby možnost vytvořit si vlastní šablonu.

 • Vzdálené vytěžování a verifikace dat prostřednictvím webového rozhraní.

 • Řešení je kompatibilní s jakýmkoli DMS/ERP systémem.

 • Možnost exportu údajů do cloudového systému.

 • Například do Microsoft Azure.

 • Podpora vytěžování dat v 187 světových jazycích.