Budúcnosť učenia sa s exe

Žiaci v škole pred PC

Využite technológie vo svoj prospech

Digitalizácia a zavádzanie moderných technológií už dávno nie sú iba výsadou veľkých firiem. Veríme, že moderné technológie menia nielen podnikanie, ale i oblasť vzdelávania. Budúcnosť je tu už dnes a našou úlohou je sprostredkovať ju všetkým, s ktorými spolupracujeme.

Ako IT firma sa preto snažíme pomáhať učiteľom, študentom i rodičom zostať naďalej v kontakte, spolupracovať a, samozrejme, vzdelávať sa prostredníctvom dostupných digitálnych programov a nástrojov. S nadšením prinášame nové technologické riešenia, ktoré môžu posunúť spôsob učenia na vyššiu úroveň. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Microsoft ponúkame produkty a služby, ktoré uľahčia online vzdelávanie aj vo vašej škole. S ich výberom, nasadením i zaškolením vám s radosťou pomôžeme.

Učitelia v škole na porade

Vašej škole poskytneme komplexný servis služieb

  • ZISTÍME, či je vaša škola (resp. jej IT infraštruktúra) vhodná na nasadenie služieb Office 365.
  • AKTIVUJEME bezplatné licencie pre zamestnancov a študentov z Microsoft programov pre školy
  • NASTAVÍME prostredie služieb Office 365 podľa jednotnej metodiky platnej pre všetky školy.
  • VYŠKOLÍME učiteľov a používateľov, aby ste jednotlivé služby Office 365 mohli využiť na 100 % vo svoj prospech.
  • ZABEZPEČÍME KONZULTÁCIE k produktom Microsoft tak, aby mali školy prehľad o tom, na čo majú nárok a ako využívať všetky ponúkané služby.

 

Partnerom spoločnosti Microsoft sme už od roku 1991

Spoločnosť exe je jedným z prvých oficiálnych partnerov spoločnosti Microsoft na Slovensku. Vďaka vysokej úrovni partnerstva prinášame svojim zákazníkom tie najefektívnejšie riešenia.

Microsoft partnerstvá

Microsoft ocenenia