Firma exe podporuje iniciatívy ako je “Aj Ty v IT”

Automatizácia ohrozí na našom pracovnom trhu predovšetkým ženy

Paušalizovať dopad nových digitálnych technológií na jednotlivé odvetvia ekonomiky je však obtiažne. Proti výsledkom štúdie OECD sa dá argumentovať napríklad tým, že robotizácia už v našich automobilkách do značnej miery prebehla a predsa je v nich práce stále dosť. 

Množstvo povolaní v strojárstve naviac vyžaduje zložitú orientáciu v priestore, schopnosť uchopiť mäkšie materiály, či komunikáciu s ľuďmi. To všetko sú schopnosti, ktoré roboty, aspoň v dohľadnej dobe, tak ľahko nezvládnu. Prognózy o dopadoch AI na pracovné miesta závisia od mnohých detailov, na každé “pravidlo” z dielní výskumných štúdií je možné vymyslieť výnimky.

Žiadna štúdia však neadresuje odlišnosť dopadu AI na prácu našich mužov a žien. Už letmý pohľad do tejto problematiky naznačuje, že niekoľko všeobecných záverov je možných a žiaľ nie sú pre ženy priaznivé. 

Množstvo relatívne menej kvalifikovanej práce, ktoré vykonávajú ženy pri pokladniach, prepážkach, v učtárni či administratíve, patrí medzi tie najohrozenejšie. Naopak, množstvo povolaní s nižšou kvalifikáciou, ktoré ohrozené nie sú, ako sú povedzme rôzni remeselníci či majstri, vykonávajú muži.

V digitálnej gramotnosti, ktorá bude v dohľadnej dobe nevyhnutná pre takmer všetky povolania, sú u nás ženy pozadu. Dôvody sú najmä kultúrne. Stereotypy diktujú, že sa dievčatám “nepatrí” hrať sa s technickými hračkami. Ak dieťa trávi priveľa času hraním počítačových hier, od počítača odoženieme skôr dievča ako chlapca.

Nemáme dáta porovnávajúce digitálnu gramotnosť našich mužov a žien, pomerovo však môže byť podobné zastúpeniu žien zamestnaných v informatike, ktoré je podľa prieskumu Eurostatu z roku 2016 na Slovensku úplne najnižšie v rámci EÚ. Kým v IT u nás pracuje len 9 %, v Bulharsku je to napríklad až 30 % žien.

Americká štúdia Institute for Women’s Policy Research odhaduje, že v USA na každých sedem mužov ohrozených v práci automatizáciou pripadne desať žien. U nás však vzhľadom na relatívne nízke zastúpenie žien v digitálnych odvetviach môže byť tento pomer  v neprospech žien ešte závažnejší.

Riešenie je v zlepšení vzdelávania technických smerov a digitálnych zručností na školách aj vo firmách a odstránení výchovných predsudkov voči ženám ako “nevhodným” na prácu v technických odboroch, ktoré nemajú biologické opodstatnenie. 

Na mieste je aj pozitívna diskriminácia žien v podobe vzdelávacích a propagačných aktivít smerovaných len na ne. Aj preto naša firma podporuje iniciatívy ako je “Aj Ty v IT”.