Pracujeme pre najnáročnejších globálnych klientov

Rado Tihlárik, riaditeľ lokalizačnej divízie

Aká bola tvoja cesta do exe?

Narodila sa mi druhá dcéra a manželka zostala na materskej. Bolo to v ťažkom období vrcholiaceho mečiarizmu v roku 1995 a ja som mal problém uživiť rodinu z platu univerzitného asistenta. Zhodou okolností mi kamaráti z mladej kreatívnej IT firmy exe, ktorá vtedy okrem iného zabezpečovala aj zákaznícku podporu pre produkty Microsoft, ponúkli podieľať sa na tejto podpore. Ponuka sa mi veľmi hodila, a tak som okrem fakulty začal pôsobiť paralelne na pol úväzku aj v exe. Na linke podpory sme sa striedali s majiteľom exe Janom Spurným 50 : 50. Bolo to vskutku pionierske obdobie.

Lokalizácia v exe má dlhú históriu, ako sa začala?

Začiatkom roku 1997 sa v exe objavila ponuka od Microsoftu na veľký projekt lokalizácie do slovenčiny: išlo o Office 97. Exáci ma presvedčili, aby som odišiel z fakulty a viedol ho. Pracovalo na ňom okolo 35 ľudí. Bola to neuveriteľná technologická skúsenosť so špičkovým IT prostredím svetového IT lídra. Niečo ako ísť na doktorandúru do MIT.

V tej dobe Microsoft s obrovským vizionárskym predstihom definoval metodiku procesu lokalizácie. Rovnako ako pri tvorbe operačných a kancelárskych systémov, aj tu technologicky úplne dominoval a udával trend celému svetu.

Spolupráca s Microsoftom na tomto projekte nás neuveriteľne posunula. Na Slovensku sme boli s týmto know-how úplne jedineční a začali sme ho ponúkať na svetovom prekladateľskom trhu. Tak vznikla lokalizačná divízia. Od tých čias je našou ambíciou pracovať pre tých najnáročnejších globálnych klientov. Plné nasadenie CAT nástrojov (computer-aided translation tools) sme zaviedli už v roku 1997. Konkrétne šlo o Trados. Udialo sa to s veľkým predstihom pred širším nástupom CAT nástrojov v západnej Európe a s predstihom najmenej 12 až 15 rokov v rámci Slovenska.

Čo vlastne lokalizácia v exe znamená, čo všetko sa robí?

V časoch práce na Office 97 nám Microsoft dal všetky zdroje, celý Office, a my sme ho tu v exe postupne kompletne lokalizovali, čiže sme zabezpečili úplný preklad plus prispôsobenie jeho vlastností lokálnym slovenským špecifikám (napríklad integráciu slovenského formátu čísel, dátumov atď.). Bola to tiež veľká lingvistická výzva. Vymýšľali sme slovenské pojmy pre nové vlastnosti softvéru, pre ktoré neexistovali lokálne ekvivalenty. Do tejto tvorby sme zaangažovali i legendárnych lingvistov z JÚĽŠ, napríklad Ľubora Králika alebo Vlada Benka. Softvér sme po preklade aj kompilovali a „buildovali“, čiže sme generovali reálne spustiteľné verzie softvéru (buildy). A tie sme tu potom v plnej miere i testovali. Finálny slovenský Office 97 bol z tohto hľadiska naše dieťa. Celé to trvalo sedem mesiacov.

Dnes v dobe agilného vývoja a SCRUM tímov vo veľkých softvérových firmách je všetko celkom inak. Softvér k nám kontinuálne priteká na preklad ako rieka vo forme malých nezávislých modulov. Tieto moduly sa priebežne upravujú a vkladajú ako puzzle do celkového softvérového obrazu produktov. K používateľom to potom prichádza vo forme pravidelných aktualizácií. Tok týchto malých projektov je obrovský, denne ich prídu stovky. A čas na spracovanie je extrémne krátky: v tom lepšom prípade 24 hodín. Odborná náročnosť je tiež vysoká. Napríklad slovenský „style guide“ (štylistická príručka) pre Google ma viac ako 280 strán. Aby prekladateľ korektne preložil nejaký desaťslovný softvérový modul, musí mať celý style guide v hlave. A toto všetko je veľká výzva, ktorej stále úspešne čelíme.

Čím sa lokalizácia exe stala svetovou?

Presne tým, čo som už opísal. A ďalším faktorom je, že naša lokalizačná divízia, ktorá sa zvonku javí ako nezávislá prekladateľská agentúra, je na rozdiel od iných agentúr našej veľkosti súčasťou silnej a progresívnej IT spoločnosti. Toto spojenie nám najmä v počiatkoch poskytovalo veľké výhody na technologickom poli a v organizačnom know-how. Delíme sa o špičkovú infraštruktúru s modernou IT firmou a máme k dispozícii výborných firemných vývojárov, ktorí nám programujú proprietárne nástroje. Je to skvelá symbióza, ktorá má pre nás veľký prínos. Nároční klienti to vnímajú a oceňujú.

V roku 2004 sme sa stali spoluzakladateľom európskej prekladateľskej spoločnosti Milengo. Založilo ju spolu 16 európskych aj mimoeurópskych agentúr približne našej veľkosti. Cieľom bolo vytvoriť konkurencieschopnú protiváhu veľkým globálnym agentúram. Milengo bola ďalšia veľká škola života. Účasť v tomto projekte nás priviedla na globálne svetové prekladateľské ihrisko. Krátko nato, v roku 2006, sme ako exe získali kontrakt na 16 jazykov od Hewlett Packard, stali sa reálnou multijazykovou agentúrou a začali sa podieľať na globálnom dianí v prekladateľskom biznise.

Čo považuješ za najväčší úspech lokalizácie?

Fakt, že sme v tomto odvetví globálne rešpektovaná lokalizačná a prekladateľská agentúra. Že sme vybudovali skvelý súdržný tím špičkových profesionálov s jedinečným know-how. Že sme sa kvalitou svojej práce a procesov presadili na svetovom prekladateľskom trhu. A že sme vďaka tomu už mnoho rokov radení medzi špičku v strednej a východnej Európe.

Čo ťa na tejto práci najviac baví?

Náš biznis je veľmi špecifický. Aj keď pre bežnú verejnosť je takmer neviditeľný a funguje na pozadí, ide o veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie plné prudkých vývojových zmien a vylepšovania procesov. V súčasnosti ho najviac ovplyvňuje vývoj v technológiách strojového prekladu a umelej inteligencie (AI), ktoré menia paradigmu prekladateľskej práce. Menia sa aj požiadavky klientov. Je to mimoriadne zaujímavý priestor otvorený kreativite v najširšom zmysle slova. A to ma na ňom naozaj baví.

Čo pre teba také dlhé obdobie pôsobenia vo firme znamená?

Nie som prekladateľ, som inžinier. Prekladateľský svet sa mi len akosi priplietol do cesty. A následne ma celkom pohltil. Prekladateľské procesy riadim už 24 rokov a stále ma to neprestalo baviť. Náš obrat za posledných desať rokov neustále rastie. Rok 2020 bol naším najlepším. Navyše sme počas neho po mimoriadne náročnom tendri získali exkluzivitu na preklady pre Európsku komisiu a tento úspech ma veľmi potešil. Je to svojím spôsobom veľké ocenenie našej práce v celoeurópskom meradle. Pre Komisiu teraz prekladáme tisícky strán mesačne a z hľadiska požiadaviek na kvalitu prekladu je azda naším najnáročnejším klientom. O to viac teší, že sme priebežne zaraďovaní medzi najlepších dodávateľov prekladov pre ňu v rámci celej Európy.

V súčasnosti sa zameriavame v prekladateľstve na tri základne vertikály. Prvú tvoria IT a technické preklady, kde prekladáme a lokalizujeme texty pre svetové firmy, ako napríklad HP, Microsoft, Google, Apple, Daimler atď. Druhou je prekladateľstvo legislatívnych textov, kde sú našimi klientmi úrady EÚ: Európska komisia, EcDT, Európsky súdny dvor, Európska rada a Európsky parlament. A treťou medicína a tzv. vedy o živote, kde prekladáme texty pre top firmy, napríklad Medtronic, Philips, Baxter, Siemens a ďalšie.

V čom vidíš ďalší vývoj lokalizácie?

Náš odbor, a pevne verím, že aj naše know-how, sa bude ďalej zdokonaľovať pomocou technologických a procesných inovácií. Pod krídlami  IT spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývojom softvéru a jedným z jej pilierov sú práve inovácie, máme na to veľmi dobré predpoklady. Takže budú to hlavne tie inovácie, inovácie a zase inovácie…

Čo by si prial pre celé exe do budúcna?

Prial by som si, aby si firma udržala status kreatívnej a podnetnej firmy, v ktorej je radosť aj česť pracovať.