1994

Tím exe v roku 1994, keď firma získala certifikáty Microsoft Qualified Dealer a Microsoft Solution Provider a zakladala pobočku v Českej republike.

Tím exe v roku 1994, keď firma získala certifikáty Microsoft Qualified Dealer a Microsoft Solution Provider a zakladala pobočku v Českej republike.