Steve Ballmer

Steve Ballmer, svojho času CEO Microsoftu, pri stretnutí s Janom Spurným v roku 1998.

Steve Ballmer, svojho času CEO Microsoftu, pri stretnutí s Janom Spurným v roku 1998.