Lokalizácia exe certifikovaná normou EN 15038

Ako prvá na Slovensku bola v roku 2008 lokalizácia exe certifikovaná vtedy novou a prvou európskou prekladateľskou normou EN 15038. Na snímke preberá certifikát od vtedajšej riaditeľky SUTN pani Boženy Tušovej riaditeľ lokalizácie Rado Tihlárik. Jednalo sa o pilotnú certifikáciu, ktorej bola venovaná veľká pozornosť a plne pri nej asistovali rakúsky LICS a Austrian Standard Plus, ktorí mali oprávnenie v Európe tieto certifikáty udeľovať.

Ako prvá na Slovensku bola v roku 2008 lokalizácia exe certifikovaná vtedy novou a prvou európskou prekladateľskou normou EN 15038. Na snímke preberá certifikát od vtedajšej riaditeľky SUTN pani Boženy Tušovej riaditeľ lokalizácie Rado Tihlárik. Jednalo sa o pilotnú certifikáciu, ktorej bola venovaná veľká pozornosť a plne pri nej asistovali rakúsky LICS a Austrian Standard Plus, ktorí mali oprávnenie v Európe tieto certifikáty udeľovať.