Od nášho vstupu sa exe nebálo budovať silné partnerstvá medzi najväčšími firmami na trhu

Jozef Klein, predseda dozornej rady exe, a.s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Asseco CE

Vďaka exe sme v skupine Asseco CE rozšírili naše IT kompetencie o riešenia na báze Microsoft produktov. Už roky exe patrí medzi naše dcérske spoločnosti, ktorým sa darí nielen získavať nových partnerov, ale aj spokojných klientov. Veľmi ma teší, že od nášho vstupu sa spoločnosť sústredila na rast, rozšírila svoju organizačnú štruktúru a nebála sa budovať silné partnerstvá medzi najväčšími firmami na trhu, čo jej na konci prinieslo viac než 700 úspešne sfinalizovaných projektov a niekoľko medzinárodných ocenení.

Želám exe minimálne ďalších 30 rokov úspešného podnikania, veľa spokojných zákazníkov a nech spoločnosť a jej ľudia zvládnu prekonať všetky výzvy, ktoré ich dovedú k ďalšiemu rozvoju v budúcnosti.