Ján Piroščák, spoluzakladateľ exe: „Nebránili sme sa novým myšlienkam, a tým sme prirodzene rástli“

Ján Piroščák, spoluzakladateľ exe

Ako spomínate na začiatky exe?

Z dnešného pohľadu ako na cestu objavovania, resp. cestu do neznáma. Ani jeden z troch spoločníkov, ktorí sme exe založili, nemal žiadne skúsenosti so založením a vedením súkromnej firmy. Žiadne súkromné firmy dovtedy neboli, začali vznikať až po 1989. Ako „cestu do neznáma“ to vyhodnocujem dnes, vtedy sme nad tým príliš nerozmýšľali. V jednej chvíli sme sa rozhodli a dohodli, že budeme poskytovať naše služby, a začali sme to robiť. Plán bol mať malú firmu, poskytujúcu kvalitné a ideálne exkluzívne služby, a tým sa stať pre zákazníkov zaujímaví. Predaj hardvéru alebo komerčného softvéru sme v začiatkoch v pláne nemali. Ako ukázala budúcnosť, naše predstavy sme museli upraviť – pozitívnym smerom.

Bolo náročné budovať firmu od základu?

Aj áno, aj nie. Našli sme si svoje miesto na trhu – softvér a tlačiarne neboli s diakritikou, začali sme vyrábať „drajvre“ pre klávesnice, pre rôzne aplikácie a tlačiarne, fonty s diakritikou. Časom sme došli k limitom - softvér sa kopíroval a používal „načierno“ a tak sa predaj našich služieb spomalil. Zároveň sme sa rozhodli rozšíriť naše portfólio a postarať sa o zákazníkov komplexnejšie a pridali sme aj predaj komerčného softvéru a ďalších služieb. To znamenalo vyššie náklady na vstupe, viac ľudí a budovanie firmy sa dostalo do fázy, ktorá bola náročnejšia, než keď našimi nákladmi bola prevažne naša práca, čas a nájomné.

V čom bolo podľa vás exe priekopníkom v Československu?

Služby, predaj softvéru, čiastočne aj vývoj softvéru, predaj Microsoft softvéru, fonty, lokalizácia softvéru. Väčšina IT firiem sa pustila hlavne do hardvéru, keďže nedostatok osobných počítačov a ich vysoká cena pred 1989 spôsobili po uvoľnení veľký záujem. My sme sa do hardvéru až na občasné pokusy, alebo komplexné dodávky, nepustili. Táto cesta sa ukázala byť úspešnou a po čase sa po nej pustili aj ďalšie firmy.

Čím to bolo, že exe na predaji licencií softwaru Microsoft tak vyrástlo?

Do oblasti Microsoftu sme sa pustili medzi prvými v Československu. Intuícia, náhoda, záujem o nové technológie – bolo toho viac – nás doviedli k Microsoftu a MS Windows. Stali sme sa prvým partnerom pre multilicencie v Československu, ešte skôr, než vznikol Microsoft v Prahe – naše prvé zmluvy boli s Microsoftom v Nemecku. Tým sme získali náskok, na ktorom sme potom budovali a rástli.

 

Jan Piroščák s ostatními spoluzakladateľmi exe na dnes už historickom snimku.

Ján Piroščák s ostatnými spoluzakladateľmi exe na dnes už historickej snímke.

Ako vám napadlo začať lokalizovať software a postaviť na tom biznis?

Opäť náhoda, intuícia, snaha pomôcť sami sebe. Alebo ako sa hovorí – šťastie praje pripraveným. Na začiatku sme okrem iných služieb robili aj DTP. K tomu sme si vyrábali fonty s diakritikou, pričom DTP sme okrem iného robili v Corel Draw 3 a aj sme ho predávali. Spoločnosť Corel mala snahu zvýšiť jeho predaj v Československu, a ako partner Corelu sme dostali ponuku, či nechceme zlokalizovať Corel Draw do češtiny. Áno, do češtiny.

V Čechách bol väčší potenciál na predaj a bola pravdepodobnosť, že česká verzia sa bude predávať aj na Slovensku. To bol náš prvý veľký lokalizačný projekt. Predajnosť CDR 3.0 v lokalizovanej verzii stúpla a bola predávaná najviac zo všetkých verzií CDR v Čechách a na Slovensku (predávala sa ešte aj v období, keď už bol v anglickej verzii CDR 5.0). Keď sme už mali túto skúsenosť, a dobrú referenciu, uchádzali sme sa o lokalizáciu MS Windows, myslím, že to bola verzia Windows 95. To už bolo do slovenčiny. Lokalizáciu sme získali a MS Windows 95 zlokalizovali. Od toho sa odvinuli ďalšie lokalizácie, postupne sme rozšírili naše lokalizačné služby aj do iných, nielen IT oblastí.

Čo bola podľa vás vôbec najväčšia biznisová výzva v exe?

Zvládnuť rast firmy. Mali sme v pláne mať malú, kvalitnú firmu s exkluzívnymi službami. Ale ako pribúdali oblasti, do ktorých sme sa púšťali, firma rástla. Rástla viac a rýchlejšie, než sme plánovali, a dostali sme sa do okamihu, keď sme rozmýšľali, ako ďalej. Vtedy sme dostali radu: „Máte dve možnosti – buď vaša firma bude rásť, alebo klesať. V rovnovážnom stave ju dlhodobo neudržíte. Tak si môžete vybrať.“ Vybrali sme si rast. K tomu sme museli prispôsobiť fungovanie firmy, stiahnuť sa z každodennej prevádzky, venovať sa viac manažovaniu, prijať ďalších ľudí, profesionalizovať sa. Myslím, že to bolo dobré rozhodnutie.

V čom vidíte výhody exe, že tak vyrástlo?

Vybrali sme si správnu oblasť, boli sme na trhu hneď po zmenách, ktoré umožnili súkromné podnikanie – začali sme v septembri 1990. Najprv ako traja živnostníci, ale fungujúci ako jedna „virtuálna“ firma, a o necelý rok sme založili firmu aj reálne. Nebránili sme sa novým myšlienkam, oblastiam, a tým sme prirodzene rástli. Myslím, že k tomu prispela aj spokojnosť zákazníkov s našimi službami, ako aj spokojnosť zamestnancov s prístupom k nim, atmosférou vo firme a ocenenie ich práce.

Na čo spomínate z histórie firmy najradšej?

V prvom rade – čo síce nie je história, ale pohľad naspäť. Ako sa nám podarilo z malej firmy s tromi zakladateľmi a dvomi zamestnancami vyrásť na rešpektovanú, známu a kvalitnú firmu, ktorá je naďalej vo svojej oblasti úspešná a ďalej pokračuje, aj keď už nie pod naším vedením. Ako keď máte dieťa, ktoré sa v dospelosti osamostatní, a vidíte, že ste ho niečo naučili a že môžete byť hrdí na to, aké je a čo dosiahlo.

A jednotlivé udalosti? Ťažko vyberať. Prví zákazníci, prví zamestnanci, prvé väčšie zmluvy – prvú multilicenčnú zmluvu na MS licencie si doteraz pamätám, prvá lokalizácia, prvá lokalizácia Microsoft softvéru. Rozširovanie nášho portfólia o služby – implementácie softwaru, vývoj softwaru, ktorými sme sa po špirále idúc smerom nahor vrátili tam, kde sme začínali, len vo väčšom rozsahu a aj vo vyššej kvalite.

Čo by ste popriali exe do budúcna?

Spokojných zamestnancov, ktorí budú chodiť radi do práce a budú hrdí, že sú v exe. Spokojných zákazníkov, ktorí sa na exe budú opakovane a radi obracať a šíriť svoju spokojnosť s prácou exe. A aby exe oslávilo aj 40, 50 rokov – či už ako samostatná firma, alebo ako súčasť skupiny firiem, ak to bude pre exe, jej zamestnancov a zákazníkov výhodnejšie.