Richard Hrabovský, generálny riaditeľ: „Sme kreatívni a máme odvahu inovovať. Vďaka tomu sa exe posúva stále vpred“

Richard Hrabovský, generálny riaditeľ

Čo predstavuje pre firmu v oblasti IT 30 rokov existencie na trhu?

Je to predovšetkým veľká príležitosť a pre nás všetkých v exe je to veľký záväzok. V tejto oblasti existuje a vzniká nespočetné množstvo firiem, ale pôsobiť na trhu 30 rokov, to už o niečom vypovedá. Vďaka tomu dnes patríme ku špičke v odbore IT na Slovensku, rozvíjame sa v Čechách, kde sme silne zastúpení predovšetkým v oblasti predaja licencií a súvisiacich služieb, napríklad pre štátnu správu, v Maďarsku a máme ďalšie rozvojové plány.

Dlhá história exe je záväzok voči zákazníkom, akcionárom, aj voči firme ako takej, aby sme svoju prácu robili aj naďalej s maximálnou profesionalitou, aby naši zákazníci boli spokojní, boli sme ich partnerom pre akékoľvek riešenie v IT a firma sa dynamicky rozvíjala tam, kde vidíme ďalšie príležitosti.

V akých oblastiach tieto príležitosti vidíte?

Exe vyrástlo ako popredný poskytovateľ licencií softwaru a služieb lokalizácie, kde pôsobí v globálnom meradle a patrí k popredným spoločnostiam v tomto odbore v strednej a východnej Európe. Dnes svoje služby rozvíjame aj v ďalších oblastiach. Našimi piliermi sú digitalizácia, cloud a bezpečnost, outsourcing IT, dátová analytika a inovácia.

Každému z týchto pilierov sa venujeme s najväčšou profesionalitou. Spoločne, či už je to manažment, obchod, vývoj alebo projektové riadenie, plánujeme a vymýšľame aktivity, ktoré neustále monitorujeme a posúvame. Každý z týchto pilierov vďaka tomu rastie. V niektorých oblastiach sme priekopníkmi na trhu, predovšetkým na tom slovenskom. Jedná sa napríklad o oblasť dátovej analytiky alebo využívania umelej inteligencie.

Digitalizácia je dnes skloňovaná denne a všetci niečo, čo sa IT týka, riešia. Typicky sú to napríklad cloudové služby, spolupráca online, kybernetická bezpečnosť. Digitálna transformácia firiem a jej procesov či štátnej správy, ktorú súčasná pandémia ešte urýchlila, sa posúva skutočne míľovými krokmi vpred a my sme a chceme aj naďalej byť pri tom rovnako tak, ako sme v minulosti boli priekopníkmi v oblasti služieb súvisiacich s predajom licencií alebo digitalizácie.

Prečo je práve exe pridanou hodnotou pre zákazníkov?

Ako IT spoločnosť využívame všetky dostupné digitálne možnosti, aby sme dokázali efektívne pracovať, analyzovať, plánovať a posúvať náš biznis. Vďaka tomu rozumieme aj potrebám našich zákazníkov, ich logiku procesov, či ich podnikanie. Vždy sa snažíme rozumieť tomu, čo naši zákazníci riešia. Reagujeme operatívne a prinášame do toho naše vlastné nápady a biznisovú logiku. V tom máme skvelý obchodný tím a tím delivery. Moji kolegovia majú veľké skúsenosti a týmto potrebám zákazníkov rozumejú a dokážu nápady rozvíjať k úspešným riešeniam, ktoré vytvárajú danú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Aká je cesta ku zákazníkom?

Dvere k zákazníkom nám často otvárali licencie. Dnes vďaka tomu, ako sme postupne začali rozvíjať jednotlivé piliere, nás zákazníci vyhľadávajú práve preto, že vedia, že im dokážeme vymyslieť riešenie šité na mieru ich potrebám. Dôležité je zákazníkom načúvať, a potom pre nich hľadať vhodné riešenie, aby sme vyriešili problém k ich spokojnosti.

Na základe našich skúseností a nášho potenciálu prinášať efektivitu a inovácie, teda následne radi rozvíjíme ďalšie riešenia aj v ostatních pilieroch, ktoré môžme u našich zákazníkov naplno rozvinúť podľa toho, čo práve potrebujú. Môžem spomenúť napríklad outsourcing IT. Naši zákazníci už pochopili, že naše riešenia sú win-win, poskytujú im komplexné riešenie ich problémov, či už je to v oblasti digitalizácie a zjednodušenia procesov, komunikácie inovácií alebo bezpečnosti, sú pre nich prínosné a môžu sa na nás kedykoľvek spoľahnúť.

Aká bola Vaša cesta do exe?

Do exe som prišiel pred piatimi rokmi. Firma, ktorá bola na slovenskom trhu etablovaná a zároveň stále dynamická a mladá duchom, pre mňa představovala zaujímavú výzvu. Potreba rozvinúť obchodný tím a obchod je niečo, čo ma napĺňa. Postupne sme začali spoločnosť transformovať z prevažujúceho predaja licencií a súvisiacich služieb na firmu, ktorá dokáže operatívne a dynamicky reagovať na zákaznikov a ich potreby a na situáciu na trhu. Táto dynamika vyžaduje byť neustále v tempe a rytme, neustále riešiť veci s mojimi kolegami a komunikovať so zákazníkmi, a to je niečo, čo mi dáva energiu a čo ma baví.

Baví Vás teda kreativita. Je to práve to, čo poháňa exe?

Od prvého stretnutia so zákazníkom, keď mu načúvame, následne vymýšlame riešenie, ako zaistiť na mieru to, čo potrebuje, sme kreatívni. A je jedno, v akej oblasti naši zákazníci podnikajú. Dáta sú dnes kľúčové v každej firme a je len na zákazníkoch, ako s nimi dokážu pracovať. My im prinášame a vymýšlame také riešenia, ktoré môžu využiť len a len vo svoj prospech. Technológie menia svet každým dňom a my chceme byť stále pri tom. Patríme napríklad k priekopníkom vo využívaní umelej inteligencie na Slovensku, kde sme prišli s riešeniami pre využitie umelej inteligencie pri analýze textu alebo obrazu. Vďaka tomu, že sme kreatívni a máme odvahu inovovať, rovnako ako tomu bolo v exe už pred tridsiatimi rokmi stále posúvame veci vpred.